HF11 White Pint$17.00 (sku: 439)

Shown on white stoneware