MS229 Sea Grass Pint$17.00 (sku: 915)

Shown on white stoneware