PC30 Temmoku Pint$17.75 (sku: 578)

Shown on white stoneware

Dinnerware safe except for PC4 Palladium